Is uw BMI boven de 25 in combinatie met andere aandoeningen zoals diabetes of hoge bloeddruk, of is uw BMI boven de 30? Dan is een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) vanuit de basiszorgverzekering iets voor u!

Wij verzorgen Leefstijlcoaching middels het programma Coaching op Leefstijl (CooL), een leefstijlprogramma dat vanuit de basiszorgverzekering vergoed wordt. Met een speciaal daarvoor opgeleide en geaccrediteerde coach gaat u werken aan gezondheidsfactoren als beweging, voeding, slaap, stress & ontspanning en leert u eigen doelen te stellen en te behalen, ten aanzien van deze onderwerpen.

Hoe werkt het?

Het programma CooL bestaat uit 2 fasen:
– De startfase (8 maanden)
– De onderhoudsfase (16 maanden)

Beide fasen bestaan uit 8 workshops met de genoemde gezondheidsfactoren als thema, en zijn er 4 individuele coachingsmomenten waarin de persoonlijke doelen, successen en knelpunten besproken worden.
In de eerste 8 maanden is er dus vrij contact, in de laatste fase gaat u steeds meer zelfstandig werken.

Wanneer kom ik in aanmerking voor deelname aan CooL?

Om aan het programma te kunnen deelnemen moet er sprake zijn van:
– een BMI van 30 of hoger
– een BMI van 25-30 in combinatie met een van de volgende aandoeningen:
​* diabetes type II
​* hart- en vaataandoeningen
​* artrose
​* slaapapneu (dat is als u niet ademt tijdens de slaap)
– Leeftijd van 18 of ouder

Daarnaast is het belangrijk dat u in staat bent zelfstandig beslissingen te maken en een eigen regie kan voeren en opgestelde doelen kan uitvoeren.
Uw BMI kunt u uitrekenen via deze link: https://www.voedingscentrum.nl/nl/bmi-meter

Moet ik rekening houden met betaling van eigen risico of andere kosten?

Nee. Als het CooL-programma wordt uitgevoerd door een erkende leefstijlcoach, zoals bij ons het geval is, dan vergoeden de 4 grote zorgverzekeraars (CZ, VGZ, Menzis en Zilveren Kruis) en hun dochtermaatschappijen het volledige bedrag zonder dat het eigen risico hiervoor aangesproken wordt. Ook hoeft u geen andere wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Welke stappen moet ik uitvoeren voordat ik kan beginnen?

Voor deelname aan het programma is een verwijzing van de huisarts nodig. Dus, als eerste maakt u een afspraak met de huisarts of praktijkondersteuner. Deze stelt vast of het BMI hoger is dan 30, of dat het BMI hoger is dan 25 én of er daarnaast ook sprake is van andere aandoeningen als diabetes type II, hoge bloeddruk of andere hart- en vaataandoeningen, artrose en/of slaapapneu. Heeft u een verwijzing gekregen, dan kunt u zich aanmelden voor een intake via info@fysiostofberg.nl