Veelgestelde vragen2022-01-27T14:22:17+01:00
Chronische indicatie2022-03-17T08:50:14+01:00

Voor een chronische indicatie is te allen tijde een verwijzing van huisarts of specialist noodzakelijk.

Fysiotherapie wordt alleen vergoed vanuit de basisverzekering indien u een aandoening heeft die op de chronische lijst staat. Als dit zo is, krijgt u fysiotherapie vanaf de 21e behandeling vergoed, mits het eigen risico op is. Dit betekent dat u de eerste 20 behandelingen zelf moet betalen (of (deels) vergoed krijgt vanuit een aanvullende verzekering). Kinderen tot 18 jaar krijgen deze fysiotherapie vanaf de 1e behandeling vergoed (geen eigen risico).

Voor sommige aandoeningen geldt een maximale behandelduur.Let op:

Het eigen risico loopt per kalenderjaar. Loopt uw machtiging na 1 januari door, dan dient u opnieuw het eigen risico te betalen.

De patiënt betaalt geen eigen bijdrage.

 

Hoe meld ik mij af?2022-03-17T08:49:03+01:00

Als u uw afspraak om welke reden dan ook dient af te zeggen, doe dat dan ruim van tevoren, maar minimaal 24 uur voor de feitelijk gemaakte afspraak.
Dat geeft andere patiënten de mogelijkheid eerder geholpen te kunnen worden en blijft een behandeltijdstip niet ‘geblokkeerd’. Zo helpen we elkaar een handje. Wanneer u NIET 24 uur voor de behandeling annuleert of de afspraak niet nakomt, wordt deze aan u doorberekend.

Tarief voor niet nagekomen afspraak is 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling (zie onze tarievenlijst).

Een afspraak kunt u annuleren of verzetten via telefoonnummer 045-5641112. Op werkdagen tussen 8 en 18 uur kan dit via de secretariaat (met uitzondering van vrijdag, dan tussen 08:00 en 17:00 uur). Buiten deze tijden kunt u de voicemail inspreken of een email sturen aan  secretariaat@fysiostofberg.nl.

Privacybeleid / klachtenreglement FysioStofberg2022-03-17T08:45:16+01:00

Klik voor Privacybeleid.

En klik hier voor het klachtenreglement

 

Herstelzorg na Covid-192021-12-19T21:06:22+01:00

Er is een regeling getroffen voor vergoeding uit de basisverzekering voor herstelzorg bij aanhoudende klachten na het doormaken van Covid-19.

Deze regeling, waarvan de looptijd tot 1 augustus 2022 is, houdt in dat er gebruik gemaakt kan worden van maximaal 50 behandelingen fysiotherapie/oefentherapie en 8 uur ergotherapie en/of 7 uur diëtetiek in 6 maanden. Deze vergoeding kan eenmalig met 6 maanden verlengd worden na goedkeuring van een (huis-)arts. U betaalt eigen risico per kalenderjaar, maar geen eigen bijdrage.


Er zijn een aantal voorwaarden aan deze vergoeding verbonden. Er moet een verwijzing zijn van een arts of specialist die uiterlijk 6 maanden na het acute ziektestadium van ernstige Covid-19 is afgegeven is. De eerste behandeling dient binnen 1 maand na verwijzing plaats te vinden.

Verder moet u als patiënt toestemming geven voor het gebruik van de behandeldata. Er wordt namelijk wetenschappelijk onderzoek gedaan in verband met de revalidatie zorg na covid-19. U tekent de eerste behandeling hiervoor een toestemmingsverklaring.

COPD2021-12-19T21:06:41+01:00

Vanaf 1 januari 2019 wordt gesuperviseerde beweegtherapie voor COPD-patiënten bij de fysio- of oefentherapeut uit de basisverzekering vergoed, voor zover sprake is van COPD stadium II of hoger van de GOLD-classificatie. De omvang van deze oefentherapie gedurende maximaal 12 maanden is afhankelijk van de classificatie voor symptomen en risico’s op exacerbaties (verergering ziekte bijv. t.g.v. longaanvallen). Indien na de eerste 12 maanden van behandeling nog onderhoudsbehandeling nodig is bestaat, voor zover sprake is van de 4 zwaarste klassen voor de classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties, vervolgens de mogelijkheid voor vervolgbehandeling.

De fysiotherapeut kan de patiënten die hij al kent, indelen in de categorieën A t/m D. Dat gebeurt op basis van de informatie die al eerder van huisarts of longarts is verkregen en op basis van de behandelhistorie in de praktijk. Bij twijfel is het verstandig om contact op te nemen met de behandeld arts (huisarts of longarts). Voor nieuwe patiënten is de informatie die de huisarts of longarts geeft bij de verwijzing bepalend voor de indeling in de categorieën, afhankelijk van ernst van exacerbaties en symptomen bij COPD.

Artrose heup / knie2021-12-19T21:01:08+01:00

Patiënten met artrose aan de heup- of kniegewrichten krijgen de eerste 12 behandelingen fysio-/oefentherapie per periode van 12 maanden vergoed vanuit de basisverzekering. Omdat het vergoeding vanuit de basisverzekering betreft, betekent dit ook dat wordt verrekend met uw eigen risico.

 

Claudicatio Intermittens (Etalagebenen)2021-12-19T21:00:25+01:00

Er worden 37 behandelingen voor een traject gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding vergoed voor een periode van maximaal 12 maanden, daarna evt. vanuit aanvullende verzekering. De vergoeding is afhankelijk van de graad Fontaine (1, 2, 3 of 4). Deze graad geeft de ernst

van het vaatlijden aan. Fontaine 1 en 4 zijn geen indicatie voor oefentherapie. De behandelaar weet welke graad bij u van toepassing is.

U heeft een verwijzing nodig van uw behandelend arts. In principe geldt de vergoeding voor één keer per mensenleven, vanwege de toenemende rol van zelfmanagement richting het einde van het traject. U kunt hiervoor terecht bij een geregistreerde oefen- of fysiotherapeut binnen onze praktijk.

Ga naar de bovenkant