FAQ items aan het laden...
Veelgestelde vragen2021-12-19T21:08:54+01:00
Herstelzorg na Covid-192021-12-19T21:06:22+01:00

Er is een regeling getroffen voor vergoeding uit de basisverzekering voor herstelzorg bij aanhoudende klachten na het doormaken van Covid-19.

Deze regeling, waarvan de looptijd tot 1 augustus 2022 is, houdt in dat er gebruik gemaakt kan worden van maximaal 50 behandelingen fysiotherapie/oefentherapie en 8 uur ergotherapie en/of 7 uur diëtetiek in 6 maanden. Deze vergoeding kan eenmalig met 6 maanden verlengd worden na goedkeuring van een (huis-)arts. U betaalt eigen risico per kalenderjaar, maar geen eigen bijdrage.


Er zijn een aantal voorwaarden aan deze vergoeding verbonden. Er moet een verwijzing zijn van een arts of specialist die uiterlijk 6 maanden na het acute ziektestadium van ernstige Covid-19 is afgegeven is. De eerste behandeling dient binnen 1 maand na verwijzing plaats te vinden.

Verder moet u als patiënt toestemming geven voor het gebruik van de behandeldata. Er wordt namelijk wetenschappelijk onderzoek gedaan in verband met de revalidatie zorg na covid-19. U tekent de eerste behandeling hiervoor een toestemmingsverklaring.

COPD2021-12-19T21:06:41+01:00

Vanaf 1 januari 2019 wordt gesuperviseerde beweegtherapie voor COPD-patiënten bij de fysio- of oefentherapeut uit de basisverzekering vergoed, voor zover sprake is van COPD stadium II of hoger van de GOLD-classificatie. De omvang van deze oefentherapie gedurende maximaal 12 maanden is afhankelijk van de classificatie voor symptomen en risico’s op exacerbaties (verergering ziekte bijv. t.g.v. longaanvallen). Indien na de eerste 12 maanden van behandeling nog onderhoudsbehandeling nodig is bestaat, voor zover sprake is van de 4 zwaarste klassen voor de classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties, vervolgens de mogelijkheid voor vervolgbehandeling.

De fysiotherapeut kan de patiënten die hij al kent, indelen in de categorieën A t/m D. Dat gebeurt op basis van de informatie die al eerder van huisarts of longarts is verkregen en op basis van de behandelhistorie in de praktijk. Bij twijfel is het verstandig om contact op te nemen met de behandeld arts (huisarts of longarts). Voor nieuwe patiënten is de informatie die de huisarts of longarts geeft bij de verwijzing bepalend voor de indeling in de categorieën, afhankelijk van ernst van exacerbaties en symptomen bij COPD.

Artrose heup / knie2021-12-19T21:01:08+01:00

Patiënten met artrose aan de heup- of kniegewrichten krijgen de eerste 12 behandelingen fysio-/oefentherapie per periode van 12 maanden vergoed vanuit de basisverzekering. Omdat het vergoeding vanuit de basisverzekering betreft, betekent dit ook dat wordt verrekend met uw eigen risico.

 

Claudicatio Intermittens (Etalagebenen)2021-12-19T21:00:25+01:00

Er worden 37 behandelingen voor een traject gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding vergoed voor een periode van maximaal 12 maanden, daarna evt. vanuit aanvullende verzekering. De vergoeding is afhankelijk van de graad Fontaine (1, 2, 3 of 4). Deze graad geeft de ernst

van het vaatlijden aan. Fontaine 1 en 4 zijn geen indicatie voor oefentherapie. De behandelaar weet welke graad bij u van toepassing is.

U heeft een verwijzing nodig van uw behandelend arts. In principe geldt de vergoeding voor één keer per mensenleven, vanwege de toenemende rol van zelfmanagement richting het einde van het traject. U kunt hiervoor terecht bij een geregistreerde oefen- of fysiotherapeut binnen onze praktijk.

Ga naar de bovenkant