Vanaf 1 januari 2019 wordt gesuperviseerde beweegtherapie voor COPD-patiënten bij de fysio- of oefentherapeut uit de basisverzekering vergoed, voor zover sprake is van COPD stadium II of hoger van de GOLD-classificatie. De omvang van deze oefentherapie gedurende maximaal 12 maanden is afhankelijk van de classificatie voor symptomen en risico’s op exacerbaties (verergering ziekte bijv. t.g.v. longaanvallen). Indien na de eerste 12 maanden van behandeling nog onderhoudsbehandeling nodig is bestaat, voor zover sprake is van de 4 zwaarste klassen voor de classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties, vervolgens de mogelijkheid voor vervolgbehandeling.

De fysiotherapeut kan de patiënten die hij al kent, indelen in de categorieën A t/m D. Dat gebeurt op basis van de informatie die al eerder van huisarts of longarts is verkregen en op basis van de behandelhistorie in de praktijk. Bij twijfel is het verstandig om contact op te nemen met de behandeld arts (huisarts of longarts). Voor nieuwe patiënten is de informatie die de huisarts of longarts geeft bij de verwijzing bepalend voor de indeling in de categorieën, afhankelijk van ernst van exacerbaties en symptomen bij COPD.