Er is een regeling getroffen voor vergoeding uit de basisverzekering voor herstelzorg bij aanhoudende klachten na het doormaken van Covid-19.

Deze regeling, waarvan de looptijd tot 1 augustus 2022 is, houdt in dat er gebruik gemaakt kan worden van maximaal 50 behandelingen fysiotherapie/oefentherapie en 8 uur ergotherapie en/of 7 uur diëtetiek in 6 maanden. Deze vergoeding kan eenmalig met 6 maanden verlengd worden na goedkeuring van een (huis-)arts. U betaalt eigen risico per kalenderjaar, maar geen eigen bijdrage.


Er zijn een aantal voorwaarden aan deze vergoeding verbonden. Er moet een verwijzing zijn van een arts of specialist die uiterlijk 6 maanden na het acute ziektestadium van ernstige Covid-19 is afgegeven is. De eerste behandeling dient binnen 1 maand na verwijzing plaats te vinden.

Verder moet u als patiënt toestemming geven voor het gebruik van de behandeldata. Er wordt namelijk wetenschappelijk onderzoek gedaan in verband met de revalidatie zorg na covid-19. U tekent de eerste behandeling hiervoor een toestemmingsverklaring.